maison à vendre 5 pièces - 114,99 m2 L ISLE ADAM - 95

Ref : 677578
475 000 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_A596453E-2D8A-4213-A003-29F212ECA88A.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_52BC4BF0-ABC3-4659-B8FB-8B6D51AC608C.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_669472D9-60EA-4BAC-83E0-2B3C83664ABF.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_A67724EB-7DC7-43CA-BF84-54A1659E15C0.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_BBCFEC43-B43C-47D0-A9E1-C0C257B4D5BE.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_A62D2F87-6D8D-4697-BBBC-B616B8ABA1F4.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_599683FA-20AD-4CB0-8A05-7D8EC5F913BD.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_1CA0B4B4-0A49-4168-86D4-04D18DB1D371.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_B559DCB7-375F-44C6-BF23-BDA596FA74A0.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_F24880A2-6042-49E1-86A4-66F7EC563120.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_DDF63574-4A3C-49D4-8F0D-C50A5D6C46BD.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_02B09D77-F752-4479-8340-F31097045F71.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_A6CFF856-266C-44D8-836B-59213DE7639E.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_1FDE2E8B-BE9A-4599-91D8-AEBE013FF915.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_F79B4E48-1FB3-443D-9800-84E4BCBD0AEB.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_63FE245F-0E41-448D-BCC8-C3FE5856EBC3.jpg'}, {'rang': 17, u'sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_5_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg', u'v5icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_10_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg', u'big': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_1_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg', u'list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_6_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_8_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_11_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_9_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg', u'icon': u's3/202/2168/c21_202_2168_677578_7_B8933043-2BFF-4A6C-9CC9-57E654683532.jpg'}]
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
maison à vendre - 5 pièces - 114.99 m2 - L ISLE ADAM - 95 - ILE-DE-FRANCE - Century 21 Osmose
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

Maison COUP DE COEUR à L'Isle Adam, rénovée, située dans une charmante impasse, cette maison familiale comprend : une grande entrée avec placard, séjour double de plus de 30 m2, cuisine indépendante, buanderie et un WC indépendant.
À l'étage un grand palier distribue une salle d'eau, trois chambres dont une parentale avec salle de bain, wc, double vasque et dressing.
Les plus : Jardin clos, clôture neuve, garage carrelé.
D'une rareté exceptionnelle sur le secteur ! Elle n'attend plus que vous, alors FONCEZ !
Century21 Osmose 01.34.69.00.88
Alexis Rodrigues Agent commercial. Numéro de Siren: 804 580 645 Prix: 475 000 euros, Honoraires charge vendeur

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 115,0 m2
 • Surface habitable : 115,0 m2
 • Nombre de pièces : 5
  • Entrée (5,4 m 2)
  • Séjour (34,5 m 2)
  • Cuisine (11 m 2)
  • WC (1,6 m 2)
  • Buanderie (3,5 m 2)
  • couloir avec nombreux placard (2,4 m 2)
  • palier (5,9 m 2)
  • chambre + dressing (13,1 m 2)
  • chambre + dressing (12,3 m 2)
  • suite parentale avec wc salle d'eau et dressing (24,0 m 2)
  • Salle d'eau (2,8 m 2)

Équipements

Les plus

P

garage

Général

 • garage : 1place(s)
 • Chauffage : Individuel au gaz chaudière gaz gaz
 • Double vitrage, placards
 • Clôture

À savoir

 • Taxe foncière : 1650 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: True
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
Non soumis au DPE
Bien proposé par Alexis rodrigues , agent commercial (RSAC 007507419)

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants